Ceník platný od 25.4. 2022

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Výpis z dokumentace -
dle platné legislativy je lhůta k pořízení výpisu 10 pracovních dní
400 Kč
Výpis z dokumentace EXPRES - do 48 hod (dvou pracovních dní) 1 000 Kč
Vyplnění lékařských nálezů pro účely pojišťoven - úrazy, uzavírání komerčního pojištění 500 Kč
Pracovně lékařská prohlídka - pro zaměstnavatele 500 Kč
Potvrzení pro zaměstnavatele, které nenaplňuje podmínky pracovně lékařské prohlídky - např. zdravotní omezení 500 Kč
Vypracování posudku pro odškodnění za bolest při pracovním úrazu 500 Kč
Vypracování posudku pro komerční pojišťovny obecně - oznámení úrazu a jiné škodní události, při kterých se vyžaduje lékařská zpráva 500 Kč
Vypracování posudku pro přijetí do domova důchodců nebo jiného ústavu sociální péče 500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu - např. SŠ,VOŠ,VŠ 300 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti na sportovní a zájmovou činnost 400 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k získání řidičského průkazu - nový 500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k prodloužení řidičského průkazu - pro osoby nad 65 let věku 400 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k získání zbrojního průkazu - nový, obnovení 600 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k získání potravinářského průkazu - na dobu neurčitou 400 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k získání potravinářského průkazu - na dobu určitou 300 Kč
Předoperační vyšetření před operačními zákroky nehrazenými ze zdravotního pojištění - např. plastické operace.
Odběry dle ceníku laboratoře
750 Kč

Tyto služby si pacient hradí sám, v ordinaci lze platit HOTOVĚ i KARTOU.