O nás

V budově zdravotního střediska v městě Unhošť najdete moderní, nadstandardně vybavenou ordinaci praktického lékaře.

Vstup do ordinace je bezbariérový.

V bezprostřední blízkosti se nachází lékárna, autobusové nádraží a parkoviště.

Kontakt

SAZAMED s.r.o. 
Pražská 910
273 51 Unhošť

IČO: 076 49 223

MAPA

tel.: 605 879 409, 737 562 644
e-mail: ordinace@ordinaceunhost.cz

MUDr. Linda Sázavská

Atestovaná praktická lékařka s praxí v lůžkovém interním zařízení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde po otevření své vlastní praxe zůstává jako lékař externista na výkon ústavních služeb. V rámci kliniky má zkušenosti z ambulance bolesti, hojení ran či všeobecné interní ambulance.

OMEZENÍ PROVOZU

NEPŘÍTOMEN LÉKAŘ, V ORDINACI POUZE SESTRA

  • Ve dnech 19. - 26.6.2023
  • Ve dnech 17. - 18.7. 2023
  • Dne 21.7. 2023
  • Ve dnech 14. - 16.8. 2023
  • Ve dnech 31.8. - 1.9. 2023
  • Ve dnech 22. - 29.9. 2023

Návštěvu naší ordinace můžete využít k odběrům krve, vyzvednutí receptů, objednání návštěvy a další administrativě. V nepřítomnosti lékaře nelze aplikovat očkování (tetanus, klíště atd.), náplánujte proto prosím Vaší návštěvu na jiný den, kdy je přítomen lékař v ordinaci.

ORDINACE UZAVŘENÁ, ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ

  • Dne 7.7. 2023 (není možná návštěva zastupujícího lékaře)
  • Ve dnech 24. - 26.7. 2023

V obou uvedených případech (nepřítomnost lékaře, uzavření ordinace) je pro akutní pacienty zajištěn zástup u MUDr. Olgy Šimovičové http://simbio.care/ a MUDr. Ilony Konečné https://www.konprax.cz/. Před návštěvou zastupujícho lékaře prosím o důsledné zvážení Vašeho zdravotního stavu (akutní x neakutní).

Zastupující lékař nevystavuje výpis ze zdravotní dokumentace, neprovádí pracovnělékařské služby, nevyplňuje formuláře pro potřeby pojišťoven (pracovní úraz, bolestné atd.), nevypracovává posudky - pro přijetí do ústavu, pro účast na sportovní a zájmové činnosti (pracovník na táboře apod.), posudek ke studiu, k získání a obnovení řidičského, zbrojního průkazu, neprovádí také předoperační vyšetření.

Za celý tým SAZAMED s.r.o. přejeme hezké a slunečné léto

ORDINAČNÍ DOBA PLATNÁ OD 1.9. 2022

DEN ODBĚRY AKUTNÍ PACIENTI
(PŘÍTOMNA LÉKAŘKA)
OBJEDNANÍ PACIENTI
(PŘÍTOMNA LÉKAŘKA)
PONDĚLÍ 7,00 - 9,00 7,30 - 9,00 9,00 - 13,00
ÚTERÝ   12,00 - 14,00 14,00 - 18,00
STŘEDA 7,00 - 9,00 7,30 - 9,00 9,00 - 13,00
ČTVRTEK 7,00 - 9,00 7,30 - 9,00 9,00 - 13,00
PÁTEK 7,00 - 9,00 7,30 - 9,00 9,00 - 13,00

Začátek ordinační doby bude vyhrazen pro akutní pacienty – nemocné pacienty.

V pondělí, středu, čtvrtek a pátek akutní pacienti od 7,30 –9 hod. V úterý bude prostor pro akutní pacienty vyhrazen od 12–14 hod. 

Pacienti tedy budou ošetřeni podle toho, jak přijdou do ordinace, bez objednání.

Odběry budou probíhat každý den (kromě úterý) od 7-9 hod.

Důrazně apelujeme na to, aby se každý, kdo k nám jde, raději objednával předem – telefonicky, emailem. Toto doporučení se týká i vystavování receptů. Dobu vyhrazenou pro akutní pacienty (bez objednání) raději přenechejte nemocným a tím snížíte riziko dlouhého čekání a především nákazy. V prostoru pro objednané pacienty se zase může stát, že neobjednaný pacient bude dlouho čekat nebo se na něho nedostane řada.

Objednávat se a žádat o předpis léků můžete telefonicky (SMS) na telefonním čísle 605 879 409, 737 562 644 a e-mailem ordinace@ordinaceunhost.cz

Opravdu není v našich silách vyhovět všem telefonátům, proto prosíme využijte formu komunikace SMS, to je jistota, že si přečteme a budeme reagovat.

Návštěvní služba dle dohody s lékařem.

Vybavení ordinace

Na pacientech nám záleží, proto používáme nadstandardní diagnostické přístroje.

EKG

Rozpoznání arytmií, infarktu, pomocné v diagnostice dalších kardiovaskulárních potíží.

Test QuikRead CRP

Test QuikRead CRP je určen ke kvantitativnímu stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) ve vzorcích plné krve, plazmy a séra pomocí přístroje QuikRead 101.

Stanovení CRP může mít v klinické péči o pacienta s příznaky infekce značný význam. CRP se normálně nachází v krvi zdravých lidí v nízkých koncentracích. V případě bakteriálních infekcí se koncentrace CRP významně zvyšují. Virové infekce vedou za normálních okolností pouze k mírnému zvýšení hladin, někdy se dokonce žádné zvýšení neobjeví.

Pomocí tohoto testu provedeného v přítomnosti pacienta bude výsledek k dispozici již v průběhu jeho vyšetření. Na základě těchto informací pak bude možné stanovit antibiotickou léčbu.

QuikRead FOB

QuikRead FOB je test určený k detekci okultního krvácení ve vzorcích lidské stolice v případech, kdy existuje podezření na krvácení z distální části gastrointestinálního traktu.

Přítomnost okultního krvácení ve stolici (FOB) je příznakem mnoha gastrointestinálních poruch. Kvantitativní test QuikRead FOB pomáhá identifikovat pacienty, kteří by měli podstoupit další testy a umožňuje včasnou detekci potenciálně smrtelného onemocnění. Souprava je připravena k okamžitému použití. Postup testu je jednoduchý a výsledek získáme za méně než dvě minuty.

Glukometr

Glukometr slouží k měření cukru v krvi, glykémie. Výsledky získané díky glukometru mohou  pomoci zachytit onemocnění cukrovkou či sledovat a optimalizovat léčebný plán a tím dosáhnout kontroly nad Vaší nemocí.

Oxymetr

Pulsní oxymetrie je neinvazivní metoda monitorování kyslíkové saturace, která poskytuje informaci o problémech s transportem kyslíku do tkání. Toto využíváme především u pacientů s dušností akutní či chronickou, asthmatiků a jinými onemocněními srdce a plic.